relaxedhq1

Alles wat je moet weten over jouw herstel!

Met onze software, waaronder de app, meten wij de activiteit van jouw autonome (autonoom = zelfstandig) zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel stuurt veel functies aan zonder dat je daar bewust bij nadenkt. Hartslag, ademhaling en orgaanfuncties zijn daar enkele voorbeelden van. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen: de sympaticus en de parasympaticus.

Parasympaticus

De parasympaticus is het deel dat we kunnen vergelijken met het loslaten van het gaspedaal. Als de parasympaticus geactiveerd wordt, gaat de ademhaling langzamer en minder diep. De hartslag daalt, de doorbloeding komt op gang en zowel de spijsvertering als vetverbranding worden gestimuleerd. De parasympaticus is belangrijk bij herstel, rust en het aanvullen van energievoorraden. Onderstaande grafiek laat een ontspannen lichaam zien dat goed in staat is om te herstellen. 

Zichtbare harmonie in de gele lijn (grote variatie in hartslagtijden) en rode lijn (mooie golven van de ademhaling). Parasympatische activiteit en het vermogen tot herstel is hoog, wat leidt tot een optimaal verbrandingsproces in rust wat past bij ontspanning. Dit zorgt voor meer energie.

Sympaticus

De sympaticus is het deel dat we kunnen vergelijken met het gaspedaal van een auto. Als de sympaticus geactiveerd wordt, gaan o.a. de ademhaling sneller en de hartslag omhoog, wordt cortisol vrijgemaakt, komt er meer glucose (snelle energie) in het bloed en vertraagt de spijsvertering. De sympaticus zorgt ervoor dat we actief worden en snel beschikbare energie kunnen gebruiken. De sympaticus kan door middel van adrenaline ook direct voor veel energie zorgen. Adrenaline komt vrij met als doel pijn en vermoeidheid – tijdelijk – niet of minder te voelen.

Voor onze voorouders was de sympaticus zinvol bij een actieve leefstijl (energie voor zoeken naar voedsel) en bij levensbedreigende situaties. Op het moment dat we een andere stam of een gevaarlijk dier zagen, werden we bang. Het sympathische deel werd geactiveerd waardoor wij lichamelijk fitter werden en geestelijk scherper. Zo konden wij vechten of vluchten. Het is dus een systeem dat is ingeregeld om tijdelijk te functioneren om een (onverwachte) situatie te overleven.

Tegenwoordig in de moderne maatschappij wordt de sympathicus vooral geactiveerd door de vele, snelle en continue informatieverwerking. Maar ook verdriet, trauma’s, (financiële) zorgen, social media, sociale verplichtingen en stressvol zittend werk, zorgen dat je sympathische deel overuren draait. Deze oorzaken kunnen echter veel langer aanhouden waardoor het lichaam te lang geactiveerd wordt zonder dat herstel (parasympaticus) de kans krijgt. Dit kan leiden tot klachten en verschillende vormen van schade. Onderstaande grafiek laat een stressvol zittend (actief) lichaam zien met een verhoogde verbranding in rust.

 

Bijna platte gele lijn (weinig tot nauwelijks variatie in hartslagtijden) en een onregelmatige rode lijn (ademhaling). Sympathische activiteit en een laag vermogen om te herstellen leiden tot een verhoogde verbranding in rust. Dit zorgt voor minder energie.

Klachten bij een disbalans

In de hectische wereld van tegenwoordig valt het vaak niet mee om in balans te blijven en je innerlijke rust te bewaren. We worden met allerlei verschillende soorten prikkels geconfronteerd: social media, tegenslagen, problemen op het werk, geldzorgen, spanning binnen relaties en zorgen om onze gezondheid. Of we werken heel hard en lang en staan daarmee continue aan. Vaak is dit zo gewoon geworden dat we er ons niet eens meer van bewust zijn.

De hierboven genoemde situaties of gevoelens zorgen allemaal voor stress. Met stress bedoelen we de aanpassing die je lichaam en geest maken als reactie om de bovenstaande situaties te kunnen ‘overleven’. Daar is stress immers voor bedoeld. Die belasting kan er toe leiden dat je uiteindelijk lichamelijke klachten ontwikkelt of ziek wordt. 

Wanneer de balans tussen de sympaticus en de parasympaticus langdurig verstoord is kan dat leiden tot: vermoeidheid, gejaagdheid, concentratieproblemen, tintelingen, overal tegenop zien, hartkloppingen, duizeligheid, een lage weerstand en maag- en darmklachten. Klachten die de huisarts veelal terugziet op spreekuur, zonder dat er een duidelijke oorzaak gevonden wordt. Langdurige spanning draagt bij aan het ontstaan van hoge bloeddruk, depressie, angst, paniekklachten en slaapstoornissen. Bij kinderen heeft stress een negatieve invloed op het leervermogen en daarmee op de ontwikkeling hiervan.

Steeds meer ziekten worden in verband gebracht met stress. Te veel spanning vermindert namelijk je algemene weerstand. Door die verminderde weerstand wordt de kans op allerlei aandoeningen en ziekten groter. 

Kan je dit proces inzichtelijk maken?

De activiteit van het sympathisch- en parasympatisch zenuwstelsel is waar te nemen door de variatie in tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen te meten. Dit noemen we de Hartslagvariabiliteit (HRV)*.

Een kleine variatie in tijd tussen opeenvolgende hartslagen betekent een verhoogd sympathische activiteit. Een grote variatie in tijd tussen deze hartslagen betekent een verhoogd parasympatische activiteit.

Door dagelijks realtime monitoring van jouw eigen HRV-waarden middels de BioCheck app op je telefoon krijg je dagelijks inzicht in je stressniveau en de mate van herstel. Zo kom je er achter of je roofbouw pleegt op je lichaam en weet je precies wat je aankunt! Op basis van deze informatie hebben wij een medisch gevalideerd protocol ontwikkeld die je helpt herstellen op basis van training en ademhaling.

De oplossing

Een medisch gevalideerd programma dat bestaat uit onderstaande bouwstenen gaat jou helpen naar een snel en duurzaam herstel. Commitment voor je eigen herstel is hierin key om het programma tot een succes te maken.

De bouwstenen

Inzicht in je lichaam door data

Meten van je dagelijkse belastbaarheid, je herstelvermogen en omslagpunt = nauwkeurig inzicht en een trainingsprotocol op jouw niveau.

Aanpassen van ademhaling (na arbeid)

Triggert parasympathische activiteit en herstel: moet altijd leiden tot een daling van je hartslag en stijging van HRV = Minder ‘energieverlies’

Mentale bewustwording

Cognitieve begeleiding/educatie om bewustwording te krijgen en regie over je energie aan jou terug te geven = efficiënter energiegebruik.

Conditioneren

Sporten (cardio) op een niveau dat zorgt voor het efficiënter inrichten van energievoorraden, binnen jouw belastbaarheid = Meer energie voor activiteiten

Onze klanten

Data gedreven Health & Wellbeing diensten voor toonaangevende organisaties
* Hartslagvariabiliteit (HRV) is de fluctuatie in de tijdsintervallen tussen aangrenzende hartslagen. HRV indexeert de neurocardiale functie en wordt gegenereerd door hart-herseninteracties en dynamische niet-lineaire processen van het autonome zenuwstelsel (ANS). HRV is een voortvloeiend gevolg van onderling afhankelijke regelsystemen die op verschillende tijdschalen werken om ons te helpen ons aan te passen aan ecologische en psychologische uitdagingen. HRV weerspiegelt de regulering van het autonome evenwicht, bloeddruk (BP), gasuitwisseling, darm-, hart- en vasculaire tonus, wat verwijst naar de diameter van de bloedvaten die BP reguleren, en mogelijk gezichtsspieren. Een gezond hart is niet metronoom. De oscillaties van een gezond hart zijn complex en constant in verandering, wat ervoor zorgt dat het cardiovasculair systeem snel kan aanpassen op plotselinge fysieke en mentale uitdagingen voor de homeostase van het menselijk lichaam.